พฤ20012565

ปรับปรุงล่าสุด04:28:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Blood Gas, Electrolytes, Glucose, Metabolites, Co-oximetry, Lactate ในเลือด จำนวน ๗,๐๐๐ TEST REPORT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มกราคม 2565 10
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓๐๐ ราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2565 17
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Magnetic Resonance Imaging) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2565 12
คุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาตรวจ Blood Gas, Electrolytes, Glucose, Metabolites, Co-oximetry, Lactate ในเลือด 14 มกราคม 2565 24
ราคากลาง ซื้อน้ำยาตรวจ Blood Gas, Electrolytes, Glucose, Metabolites, Co-oximetry, Lactate ในเลือด จำนวน ๗,๐๐๐ TEST REPORT 14 มกราคม 2565 29
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษ A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๙,๕๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 14 มกราคม 2565 20
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2565 31
เงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓๐๐ ราย) 14 มกราคม 2565 23
ราคากลาง จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓๐๐ ราย) 14 มกราคม 2565 22
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน) 14 มกราคม 2565 27
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X-ray) ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๓๖,๐๐๐ ภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2565 17
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ จำนวน ๑๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2565 23
คุณลักษณะเฉพาะ ถุงมือยางทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว 13 มกราคม 2565 24
ราคากลาง ถุงมือยางทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง 13 มกราคม 2565 27
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg/mL for injection จำนวน ๘๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2565 42