23092566

ปรับปรุงล่าสุด01:45:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนในปัสสาวะ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2566 27
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2566 39
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม 21 กันยายน 2566 47
ราคากลาง จ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ งาน 21 กันยายน 2566 35
คุณลักษณะเฉพาะ Disposable Insulin Syringe (กระบอกฉีดยาอินซูลิน) 21 กันยายน 2566 42
ราคากลาง Disposable Insulin Syringe (กระบอกฉีดยาอินซูลิน) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ชิ้น 21 กันยายน 2566 43
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กันยายน 2566 37
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2566 165
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ 14 กันยายน 2566 61
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารระบบการจัดการผ้าแบบครบวงจรเพื่อใช้บริการในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2566 111
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2566 70
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ kW พร้อมอาคารชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2566 58
คุณลักษณะเฉพาะ อาหารสำหรับผู้ป่วยใน ๖ ประเภท 07 กันยายน 2566 74
ราคากลาง อาหารผู้ป่วยใน ๖ ประเภท จำนวน ๑ งาน 07 กันยายน 2566 55
คุณลักษณะเฉพาะ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์ ๑๗ รายการ 07 กันยายน 2566 61