14082563

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563 7
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Valsartan ๑๖๐ mg tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐x๒๘ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2563 23
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ งาน) 10 สิงหาคม 2563 25
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน) 10 สิงหาคม 2563 25
คุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนปัสสาวะ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable 06 สิงหาคม 2563 31
ราคากลาง ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนปัสสาวะ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable 06 สิงหาคม 2563 35
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear จำนวน ๑ งาน 06 สิงหาคม 2563 56
ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear จำนวน ๑ งาน 06 สิงหาคม 2563 69
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน 06 สิงหาคม 2563 33
ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน 06 สิงหาคม 2563 23
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๘๗,๔๖๕ คู่) 06 สิงหาคม 2563 32
ราคากลางยา จำนวน ๓ รายการ 05 สิงหาคม 2563 35
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของยา จำนวน ๓ รายการ 05 สิงหาคม 2563 33
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (ไม่รวมจอ) จำนวน ๓๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 สิงหาคม 2563 26
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT,PTT) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2563 8