พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่าง ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง 18 กันยายน 2562 7
ร่าง ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบการจัดการและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ งาน 16 กันยายน 2562 16
ร่าง ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด (Cementless Total Hip Prosthesis with navigation) จำนวน ๒๐ ชิ้น (ครั้งที่่ ๒) 13 กันยายน 2562 22
คุณลักษณะเฉพาะ ข้อเข่าเทียมแบบ Fixed bearing knee ชนิดตัดเอ็นไขว่หลัง (Posterior satbilized knee) จำนวน ๕๐ ชุด 11 กันยายน 2562 28
ตารางราคากลาง ข้อเข่าเทียมแบบ Fixed bearing knee ชนิดตัดเอ็นไขว่หลัง (Posterior satbilized knee) จำนวน ๕๐ ชุด 11 กันยายน 2562 24
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (Defibrillator) จำนวน ๓ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) (เงินบริจาค อาคารพุทไธศวรรย์) 10 กันยายน 2562 29
คุณลักษณะเฉพาะ ข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด (Cementless Total Hip Prosthesis with navigation) จำนวน ๒๐ ชิ้น (ครั้งที่่ ๒) 10 กันยายน 2562 21
ตารางราคากลาง ข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด (Cementless Total Hip Prosthesis with navigation) จำนวน ๒๐ ชิ้น (ครั้งที่่ ๒) 10 กันยายน 2562 18
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าก็อส จำนวน ๘ รายการ 02 กันยายน 2562 40
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X-Ray) ตลอด ๒๔ ชม. จำนวน ๑๖,๐๐๐ ภาพ 30 สิงหาคม 2562 45
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ขนาด 5.5kw 280 ลบม./ชม. จำนวน ๑ ชุด 30 สิงหาคม 2562 45
ตารางราคากลาง เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ขนาด 5.5kw 280 ลบม./ชม. จำนวน ๑ ชุด 30 สิงหาคม 2562 35
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด ๑๑ (Positive Clean room) จำนวน ๑ งาน) 30 สิงหาคม 2562 38
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว สำหรับผู้ป่วยภาวะกระดูกสันหลังหัก (Pedicle Screw for Spinal Trauma) จำนวน ๓ รายการ 30 สิงหาคม 2562 23
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบบริเวณ ชั้น ๔ และชั้น ๕ หอผู้ป่วยพิเศษ อาคารพุทไธศวรรย์ จำนวน ๑ งาน 30 สิงหาคม 2562 4