17042564

ปรับปรุงล่าสุด09:49:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2564 11
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด 16 เมษายน 2564 13
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง 09 เมษายน 2564 24
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 09 เมษายน 2564 22
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาคมชัดสูงพร้อมระบบบันทึกวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด 07 เมษายน 2564 21
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง 07 เมษายน 2564 20
ราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง 07 เมษายน 2564 21
ราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด 07 เมษายน 2564 26
คุณลักษณะเฉพาะ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด 07 เมษายน 2564 21
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ) 01 เมษายน 2564 39
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาคมชัดสูงพร้อมระบบบันทึกวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด 01 เมษายน 2564 37
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 เมษายน 2564 64
ราคากลาง กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาคมชัดสูงพร้อมระบบบันทึกวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด 01 เมษายน 2564 29
ราคากลาง เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง 01 เมษายน 2564 35
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง 01 เมษายน 2564 11