08082565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2565 89
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบรัศมีเดียว (Single Radius System) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2565 241
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ปรับปรุง/ซ่อมแซมทาสี ภายนอก - ภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ โครงการ) 12 พฤษภาคม 2565 158
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ยา จำนวน ๒ รายการ) 12 พฤษภาคม 2565 133
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear จำนวน ๑ งาน) 12 พฤษภาคม 2565 99
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 12 พฤษภาคม 2565 178
ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน 12 พฤษภาคม 2565 112
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2565 90
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน (Pedicle Screw for Osteoporosis) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤษภาคม 2565 130
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2565 214
ราคากลาง ข้อเข่าเทียมแบบรัศมีเดียว (Single Radius System) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น 10 พฤษภาคม 2565 150
คุณลักษณะเฉพาะ ข้อเข่าเทียมแบบรัศมีเดียว (Single Radius System) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น 10 พฤษภาคม 2565 70
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน 10 พฤษภาคม 2565 87
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ และ ชั้น ๕ จำนวน ๑ งาน) 10 พฤษภาคม 2565 74
คุณลักษณะเฉพาะ กระดาษเช็ดมือ 06 พฤษภาคม 2565 126