08082565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๒๖,๐๐๐ ห่อ 06 พฤษภาคม 2565 108
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ข้อเข่าเทียมแบบรัศมีเดียว Single Radius System จำนวน ๑๒๐ ชิ้น) 06 พฤษภาคม 2565 204
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พฤษภาคม 2565 182
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พฤษภาคม 2565 111
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2565 147
คุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) 28 เมษายน 2565 138
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 28 เมษายน 2565 145
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) 28 เมษายน 2565 125
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2565 127
ราคากลาง ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ Test 28 เมษายน 2565 124
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน) 27 เมษายน 2565 105
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ Test) 27 เมษายน 2565 103
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เมษายน 2565 234
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม ของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-๑๙) โดยวิธี Real time PCR จำนวน ๑๔,๘๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เมษายน 2565 118
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๒๖,๐๐๐ ห่อ) 25 เมษายน 2565 106