08082565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2565 76
ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน 17 มิถุนายน 2565 84
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน 17 มิถุนายน 2565 78
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ และ ชั้น ๕ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2565 125
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิถุนายน 2565 54
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจรและติดตั้งคันกั้นรถยนต์ ภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิถุนายน 2565 65
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ประเภทแท่งโลหะ (Rod) ขนาด ๖.๐ มิลลิเมตร (Pedicle Screw Rod ๖.๐ mm System) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิถุนายน 2565 158
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ) 09 มิถุนายน 2565 152
ราคากลาง โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ประเภทแท่งโลหะ (Rod) ขนาด ๖.๐ มิลลิเมตร (Pedicle Screw Rod ๖.๐ mm System) จำนวน ๓๐๐ ชุด 09 มิถุนายน 2565 110
คุณลักษณะและรายละเอียดของวัสดุทางศัลยกรรมกระดูก โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ประเภทแท่งโลหะ (Rod) ขนาด ๖.๐ มิลลิเมตร (Pedicle Screw Rod ๖.๐ mm System) จำนวน ๓๐๐ ชุด 09 มิถุนายน 2565 95
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ และ ชั้น ๕ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิถุนายน 2565 108
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิถุนายน 2565 107
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มิถุนายน 2565 161
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจรและติดตั้งคันกั้นรถยนต์ ภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มิถุนายน 2565 122
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม ของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-๑๙) โดยวิธี Real time PCR จำนวน ๑๔,๘๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มิถุนายน 2565 71