08082565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ และ ชั้น ๕ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน 25 พฤษภาคม 2565 105
ราคากลาง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ภายใน หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน ๑ งาน 25 พฤษภาคม 2565 78
คุณลักษณะเฉพาะ ยา จำนวน ๒ รายการ 25 พฤษภาคม 2565 75
ราคากลาง ยา จำนวน ๒ รายการ 25 พฤษภาคม 2565 86
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2565 82
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๒๖,๐๐๐ ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2565 65
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) 24 พฤษภาคม 2565 90
ข้อกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตงาน (Terms of Reference) จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) 24 พฤษภาคม 2565 130
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบรัศมีเดียว (Single Radius System) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2565 103
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2565 106
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ประเภทหัวสกรู แบบ Low Profile (Pedicle Screw Low Profile System) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2565 117
คุณลักษณะเฉพาะ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ครั้งที่ ๒) 17 พฤษภาคม 2565 165
ราคากลาง ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ครั้งที่ ๒) 17 พฤษภาคม 2565 94
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างปรับปรุง ทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจรและติดตั้งคันกั้นรถยนต์ ภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน) 17 พฤษภาคม 2565 141
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๒๖,๐๐๐ ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2565 130