23092566

ปรับปรุงล่าสุด01:45:00 PM

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา