23112562

ปรับปรุงล่าสุด10:42:00 AM

กลุ่มการพยาบาล

 โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม บริการเป็นเลิศระดับประเทศ เป็นองค์กรอยู่ดีมีสุขและเป็นที่ยอมรับของประชาชน คุณภาพการพยาบาลเป็นเลิศ    บุคลากรมีความสุข  เป็นที่ยอมรับของประชาชน