24022567

ปรับปรุงล่าสุด11:12:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานและคลอดก่อนกำหนดจากภาวะทารกเครียด 1355
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มารับการผ่าตัดทาหลอดเลือดล้างไตโดยการผ่าตัดเชื่อม เส้นเลือดดาและเส้นเลือดแดงโดยใช้เส้นเลือดเทียมเป็นตัวเชื่อม (Arteriovenous graft : AVG) ในระยะ เตรียมก่อนผ่าตัดและระยะตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด 867
ผลของการใช้ Telehealth ดูแลผู้ป่วยบาดแผลเรื้อรังในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 1589
นวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 1303
หูฟังตรวจโรคชนิดบลูธูท 951
รายงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1844
Tibia Plateau Elevator 925
R2R Negative pressure room 1029
CQI เรื่องการแก้ไขปัญหาการสื่อสารเพื่อถ่ายภาพ X-ray 1261
CQI เรื่องการแก้ไขปัญหา การเกิดไอน้ำบริเวณหน้าเลนส์ Laparoscope 865