23092566

ปรับปรุงล่าสุด01:45:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานและคลอดก่อนกำหนดจากภาวะทารกเครียด 829
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มารับการผ่าตัดทาหลอดเลือดล้างไตโดยการผ่าตัดเชื่อม เส้นเลือดดาและเส้นเลือดแดงโดยใช้เส้นเลือดเทียมเป็นตัวเชื่อม (Arteriovenous graft : AVG) ในระยะ เตรียมก่อนผ่าตัดและระยะตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด 358
ผลของการใช้ Telehealth ดูแลผู้ป่วยบาดแผลเรื้อรังในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 1247
นวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 844
หูฟังตรวจโรคชนิดบลูธูท 651
รายงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1346
Tibia Plateau Elevator 600
R2R Negative pressure room 686
CQI เรื่องการแก้ไขปัญหาการสื่อสารเพื่อถ่ายภาพ X-ray 840
CQI เรื่องการแก้ไขปัญหา การเกิดไอน้ำบริเวณหน้าเลนส์ Laparoscope 548