05062566

ปรับปรุงล่าสุด09:20:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร 01 มิถุนายน 2566 481
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 01 มิถุนายน 2566 3067
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 01 มิถุนายน 2566 1290
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 31 พฤษภาคม 2566 159
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.) 29 พฤษภาคม 2566 1129
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 29 พฤษภาคม 2566 1265
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 25 พฤษภาคม 2566 2540
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 พฤษภาคม 2566 145
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 25 พฤษภาคม 2566 723
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์แพทย์วัดอิน) 24 พฤษภาคม 2566 611
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (กลุ่มงานรังสีวิทยา) 23 พฤษภาคม 2566 508
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) 23 พฤษภาคม 2566 2142
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 22 พฤษภาคม 2566 195
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.) กลุ่มงานทันตกรรม 18 พฤษภาคม 2566 784
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสนตร์ 16 พฤษภาคม 2566 945