23112562

ปรับปรุงล่าสุด10:42:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 22 พฤศจิกายน 2562 26
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 21 พฤศจิกายน 2562 1124
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) 21 พฤศจิกายน 2562 1201
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 29 ตุลาคม 2562 213
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม) รายวัน 16 ตุลาคม 2562 357
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 03 ตุลาคม 2562 436
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 01 ตุลาคม 2562 423
ประกาศ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) 26 กันยายน 2562 1092
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานวิทยุ 26 กันยายน 2562 337
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 26 กันยายน 2562 264
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 10 กันยายน 2562 417
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) 10 กันยายน 2562 252
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 10 กันยายน 2562 223
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 02 กันยายน 2562 289
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานวิทยุ 02 กันยายน 2562 439