พฤ20012565

ปรับปรุงล่าสุด04:28:00 PM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 26 กุมภาพันธ์ 2563 743
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป 25 กุมภาพันธ์ 2563 716
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานนิติการ) 21 กุมภาพันธ์ 2563 804
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 13 กุมภาพันธ์ 2563 1267
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค) 13 กุมภาพันธ์ 2563 1767
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์แพทย์วัดอิน) 12 กุมภาพันธ์ 2563 732
ประกาศรับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค) 07 กุมภาพันธ์ 2563 1998
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศูนย์เวชฯ)และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชฯ) 22 มกราคม 2563 806
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศูนย์ Refer) 22 มกราคม 2563 721
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 15 มกราคม 2563 784
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 09 มกราคม 2563 1842
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) 08 มกราคม 2563 2518
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการเรียกตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 06 มกราคม 2563 849
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 24 ธันวาคม 2562 764
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ(ศูนย์เวชฯ) และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชฯ) 23 ธันวาคม 2562 915