24022567

ปรับปรุงล่าสุด11:12:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป และพนักงานเปล 11 กรกฎาคม 2566 1114
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา 11 กรกฎาคม 2566 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีวิทยา 04 กรกฎาคม 2566 908
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(ศูนย์แพทย์วัดอิน) 04 กรกฎาคม 2566 972
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 03 กรกฎาคม 2566 2067
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 29 มิถุนายน 2566 1026
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (รายเดือน) 29 มิถุนายน 2566 1222
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23 มิถุนายน 2566 980
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุุ (กลุ่มงานพัสดุ) 21 มิถุนายน 2566 1420
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 20 มิถุนายน 2566 956
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง ที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 20 มิถุนายน 2566 1507
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป และพนักงานเปล 15 มิถุนายน 2566 1192
ประกาศรรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 ราย 15 มิถุนายน 2566 1136
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ) 12 มิถุนายน 2566 3118
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 09 มิถุนายน 2566 1740