25012564

ปรับปรุงล่าสุด09:45:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) 21 พฤศจิกายน 2562 2149
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 29 ตุลาคม 2562 619
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม) รายวัน 16 ตุลาคม 2562 802
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 03 ตุลาคม 2562 881
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 01 ตุลาคม 2562 1072
ประกาศ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) 26 กันยายน 2562 2623
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานวิทยุ 26 กันยายน 2562 741
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 26 กันยายน 2562 811
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) 10 กันยายน 2562 631
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 10 กันยายน 2562 711
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 02 กันยายน 2562 987
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักเทคนิคการแพทย์) 30 สิงหาคม 2562 2219
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 19 สิงหาคม 2562 1853
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรป็นพนักงานราชการทั่วไป 02 สิงหาคม 2562 1497
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักเทคนิคการแพทย์) 19 กรกฎาคม 2562 2447