26092563

ปรับปรุงล่าสุด02:38:00 PM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ(ศูนย์เวชฯ) และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชฯ) 23 ธันวาคม 2562 538
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 20 ธันวาคม 2562 1391
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 13 ธันวาคม 2562 387
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 13 ธันวาคม 2562 304
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว) และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว) 13 ธันวาคม 2562 404
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)) 09 ธันวาคม 2562 1931
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์ Refer 29 พฤศจิกายน 2562 644
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์ Refer (2) 29 พฤศจิกายน 2562 51
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ (2) 26 พฤศจิกายน 2562 112
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ (3) 26 พฤศจิกายน 2562 114
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 22 พฤศจิกายน 2562 613
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 21 พฤศจิกายน 2562 1677
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) 21 พฤศจิกายน 2562 2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 29 ตุลาคม 2562 527
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม) รายวัน 16 ตุลาคม 2562 703