24022567

ปรับปรุงล่าสุด11:12:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 04 กันยายน 2566 480
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหือคนไข้ พนักงานทั่วไป และพนักงานเปล 04 กันยายน 2566 518
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 01 กันยายน 2566 420
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 01 กันยายน 2566 480
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 01 กันยายน 2566 419
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 30 สิงหาคม 2566 545
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) 25 สิงหาคม 2566 4118
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ตำแหน่ง 23 สิงหาคม 2566 497
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (รายเดือน) 23 สิงหาคม 2566 4290
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป และพนักงานเปล 23 สิงหาคม 2566 2801
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 18 สิงหาคม 2566 501
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) 17 สิงหาคม 2566 3986
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) 17 สิงหาคม 2566 4926
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (รายเดือน). 16 สิงหาคม 2566 3017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (กลุ่มงานโภชศาสตร์) 15 สิงหาคม 2566 1921