25012564

ปรับปรุงล่าสุด09:45:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการเรียกตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 06 มกราคม 2563 568
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 24 ธันวาคม 2562 480
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ(ศูนย์เวชฯ) และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชฯ) 23 ธันวาคม 2562 639
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 20 ธันวาคม 2562 1515
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 13 ธันวาคม 2562 486
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 13 ธันวาคม 2562 403
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว) และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว) 13 ธันวาคม 2562 504
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)) 09 ธันวาคม 2562 2061
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์ Refer 29 พฤศจิกายน 2562 731
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์ Refer (2) 29 พฤศจิกายน 2562 129
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ (2) 26 พฤศจิกายน 2562 198
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ (3) 26 พฤศจิกายน 2562 211
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ (4) 26 พฤศจิกายน 2562 75
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 22 พฤศจิกายน 2562 754
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 21 พฤศจิกายน 2562 1817