05062566

ปรับปรุงล่าสุด09:20:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 16 ธันวาคม 2565 3955
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 16 ธันวาคม 2565 3512
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 15 ธันวาคม 2565 2090
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) 14 ธันวาคม 2565 498
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานเวชสถิติ) 07 ธันวาคม 2565 3478
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 01 ธันวาคม 2565 296
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 28 พฤศจิกายน 2565 2733
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18 พฤศจิกายน 2565 700
ประกาศคณะกรรมการพิจารณารับย้าย/รับโอนข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 17 พฤศจิกายน 2565 2722
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 17 พฤศจิกายน 2565 457
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) 09 พฤศจิกายน 2565 304
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา 02 พฤศจิกายน 2565 598
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 25 ตุลาคม 2565 440
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 20 ตุลาคม 2565 647
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 20 ตุลาคม 2565 403