26092563

ปรับปรุงล่าสุด02:38:00 PM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 03 ตุลาคม 2562 778
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 01 ตุลาคม 2562 869
ประกาศ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) 26 กันยายน 2562 2003
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานวิทยุ 26 กันยายน 2562 654
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 26 กันยายน 2562 643
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) 10 กันยายน 2562 540
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 10 กันยายน 2562 608
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 02 กันยายน 2562 764
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักเทคนิคการแพทย์) 30 สิงหาคม 2562 2078
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 19 สิงหาคม 2562 1733
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรป็นพนักงานราชการทั่วไป 02 สิงหาคม 2562 1394
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักเทคนิคการแพทย์) 19 กรกฎาคม 2562 2319
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 09 กรกฎาคม 2562 1639
ประกาศ รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) 25 มิถุนายน 2562 1498
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 19 มิถุนายน 2562 2092