23092566

ปรับปรุงล่าสุด01:45:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ในโครงการยุติธรรมสร้างสุข 355
โครงการ "สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย Safety Culture" เรื่อง การสื่อสารอย่างสันติวิธี 445
โครงการพัฒนากลยุทธ์บริการพยาบาล ปี 2566 397
การอบรมพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช 371
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการพยาบาลผู้มีประสบการสูงและเชี่ยวชาญทางคลินิก วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอู่ทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 523
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 33 ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 489
Improve Nursing Quality for Safety Culture การสื่อสาร สร้างความสุข & Safety Culture 707
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานวิชาการ กลุ่มการพยาบาล วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 735
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่ กลุ่มการพยาบาล วันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๖๕ 816
ประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานพยาบาลวิชาชีพ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 597