23092566

ปรับปรุงล่าสุด01:45:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน ๑ ระบบ 25 สิงหาคม 2566 99
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนในปัสสาวะ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2566 120
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแขนเรเดียสส่วนปลายด้านฝ่ามือ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ชนิดแนบชิดผิวข้อ (Volar distal end radius locking plates Juxta-Articular) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2566 119
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแขนเรเดียสส่วนปลายด้านฝ่ามือ ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Volar distal end radius locking plates) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2566 121
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2566 80
ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน 21 สิงหาคม 2566 107
ร่าง ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนในปัสสาวะ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2566 112
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนในปัสสาวะ 15 สิงหาคม 2566 110
ราคากลาง ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนในปัสสาวะ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable 15 สิงหาคม 2566 111
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน ๑ ระบบ) 15 สิงหาคม 2566 134
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 15 สิงหาคม 2566 112
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๒๗ รายการ 11 สิงหาคม 2566 232
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ kW พร้อมอาคารชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2566 153
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2566 141
ราคากลาง แผ่นโลหะดามกระดูกแขนเรเดียสส่วนปลายด้านฝ่ามือ ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Volar distal end radius locking plates) จำนวน ๔๐ ชุด 10 สิงหาคม 2566 124