08082565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กรกฎาคม 2565 46
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านม Mammogram จำนวน ๕๔๐ ราย) 08 กรกฎาคม 2565 34
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน ๒๖,๐๐๐ ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 กรกฎาคม 2565 44
ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องรองรับการย้ายระบบน้ำ RO อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าข้างอาคารพุทไธสวรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน 06 กรกฎาคม 2565 50
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กรกฎาคม 2565 76
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กรกฎาคม 2565 72
ราคากลาง เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง 06 กรกฎาคม 2565 57
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง 06 กรกฎาคม 2565 62
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๑ รายการ 05 กรกฎาคม 2565 54
ราคากลาง ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๑ รายการ 05 กรกฎาคม 2565 46
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (Hemoglobin A๑c) จำนวน ๒๓,๐๐๐ TEST REPORT 05 กรกฎาคม 2565 55
ราคากลาง ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (Hemoglobin A๑c) จำนวน ๒๓,๐๐๐ TEST REPORT 05 กรกฎาคม 2565 69
คุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก จำนวน ๓๕ รายการ 05 กรกฎาคม 2565 64
ราคากลาง ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก จำนวน ๓๕ รายการ 05 กรกฎาคม 2565 42
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กรกฎาคม 2565 36