23092566

ปรับปรุงล่าสุด01:45:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง อาหารผู้ป่วยใน ประเภทเนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์ ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน 07 กันยายน 2566 434
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (Disposable Insulin Syringe (กระบอกฉีดยาอินซูลิน) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ชิ้น) 06 กันยายน 2566 73
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กันยายน 2566 81
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนักชนิดคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 05 กันยายน 2566 61
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแขนเรเดียสส่วนปลายด้านฝ่ามือ ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Volar distal end radius locking plates) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กันยายน 2566 88
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแขนเรเดียสส่วนปลายด้านฝ่ามือ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ชนิดแนบชิดผิวข้อ (Volar distal end radius locking plates Juxta-Articular) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กันยายน 2566 81
ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน 31 สิงหาคม 2566 72
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน 31 สิงหาคม 2566 76
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Disposable Insulin Syringe (กระบอกฉีดยาอินซูลิน) จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding) 31 สิงหาคม 2566 106
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ งาน) 29 สิงหาคม 2566 83
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (อาหารผู้ป่วยใน ประเภทเนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์ ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน) 29 สิงหาคม 2566 99
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (อาหารผู้ป่วยใน ๖ ประเภท จำนวน ๑ งาน) 29 สิงหาคม 2566 107
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2566 102
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (Disposable Insulin Syringe (กระบอกฉีดยาอินซูลิน) จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น) 25 สิงหาคม 2566 103
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน ๑ ระบบ 25 สิงหาคม 2566 116