พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนักชนิดคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง 14 กรกฎาคม 2566 138
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) 11 กรกฎาคม 2566 190
ราคากลาง ซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ Test 11 กรกฎาคม 2566 145
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ VRV หรือ VRF และระบบระบายอากาศพร้อมงานติดตั้ง ชั้น ๔ อาคารศรีสุริโยทัย จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2566 167
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 10 กรกฎาคม 2566 150
คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 10 กรกฎาคม 2566 133
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนักชนิดคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง) 10 กรกฎาคม 2566 139
ราคากลาง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ kW พร้อมอาคารชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ 07 กรกฎาคม 2566 150
คุณลักษณะเฉพาะ ยา จำนวน ๓ รายการ 07 กรกฎาคม 2566 135
ราคากลาง ยา จำนวน ๓ รายการ 07 กรกฎาคม 2566 133
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบริการภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน) 05 กรกฎาคม 2566 174
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนในปัสสาวะ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable) 05 กรกฎาคม 2566 186
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ Test) 05 กรกฎาคม 2566 170
ราคากลาง จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขนาดติดตั้ง ๓๑๓.๗๒ กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) จำนวน ๑ งาน 05 กรกฎาคม 2566 189
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขนาดติดตั้ง ๓๑๓.๗๒ กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) จำนวน ๑ งาน 05 กรกฎาคม 2566 231