08082565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ประเภทหัวสกรู แบบ Low Profile (Pedicle Screw Low Profile System) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2565 200
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบอนุรักษ์เอ็นไขว้หลัง Fixed bearing knee (Cruciated Retaining,CR) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2565 155
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน (Pedicle Screw for Osteoporosis) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2565 142
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2565 140
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าก็อส จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2565 138
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2565 133
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม ของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-๑๙) โดยวิธี Real time PCR จำนวน ๑๔,๘๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2565 128
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2565 116
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2565 126
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ประเภทหัวสกรู แบบ Low Profile (Pedicle Screw Low Profile System) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เมษายน 2565 141
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบอนุรักษ์เอ็นไขว้หลัง Fixed bearing knee (Cruciated Retaining,CR) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เมษายน 2565 131
ราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 11 เมษายน 2565 243
คุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 11 เมษายน 2565 234
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน (Pedicle Screw for Osteoporosis) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2565 139
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม ของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-๑๙) โดยวิธี Real time PCR จำนวน ๑๔,๘๐๐ Test 11 เมษายน 2565 160