พฤ01122565

ปรับปรุงล่าสุด08:15:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน) 21 พฤศจิกายน 2565 41
ขอเชิญยื่นเสนอราคาเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง (HDF) จำนวน ๑ เครื่อง 21 พฤศจิกายน 2565 37
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดอาหารสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) จำนวน ๓๕,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2565 38
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2565 32
ราคากลาง เครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง (HDF) จำนวน ๑ เครื่อง 18 พฤศจิกายน 2565 40
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง (HDF) จำนวน ๑ เครื่อง 18 พฤศจิกายน 2565 38
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง HDF จำนวน ๑ เครื่อง) 17 พฤศจิกายน 2565 33
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2565 52
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการบริหารระบบการจัดการผ้าแบบครบวงจรเพื่อใช้บริการในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน) 09 พฤศจิกายน 2565 53
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ถุงมือยางทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง) 04 พฤศจิกายน 2565 84
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Piperacilin ๔ g and Tazobactam ๕๐๐ mg for injection จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 พฤศจิกายน 2565 57
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 01 พฤศจิกายน 2565 80
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) จำนวน ๓๕,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2565 62
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2565 59
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2565 96