24022567

ปรับปรุงล่าสุด11:12:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาสำหรับเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR & PACS) แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ งาน) 05 กุมภาพันธ์ 2567 149
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 กุมภาพันธ์ 2567 212
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X-ray) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๓๑,๘๐๐ ภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2567 136
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2567 138
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2567 142
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Semaglutide ๑.๓ mg/ml solution for injection , ๓ ml prefilled pen จำนวน ๖๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2567 132
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2567 125
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Magnetic Resonance Imaging) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2567 121
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก (Cemented Total Knee Arthroplasty) จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2567 102
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูก (Cementless Total Hip Replacement) จำนวน ๖๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2567 62
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๙ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2567 118
ขอเชิญยื่นเสนอราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเชิงกราน จำนวน ๑ ชุด 26 มกราคม 2567 123
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ 25 มกราคม 2567 216
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓๐๐ ราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2567 238
ราคากลาง ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเชิงกราน จำนวน ๑ ชุด 18 มกราคม 2567 153