27062565

ปรับปรุงล่าสุด11:45:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะข้อไหล่ติดแข็งโดยการใช้เทคนิค Passive Stretching กบ Elastic Exercise 2220
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักกับภาวะสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1367
ผลการรักษาผู้ป่วยกระดูกโคนขาส่วนคอหักด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี ด้วย Cannulated Screws ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1427
ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1292
อุบัติการณ์และปัจจัยในการเกิดเบาหวานในจอประสาทตาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1190
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1671
การศึกษาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเลือดออทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1295
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1267
ภาวะปอดอักเสบที่เกิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งมีเชื้อก่อโรคเป็นแบครีเรียกรัมลบดื้อยาที่ไวต่อยาโคลิสตินขนานเดียวในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1232
การผ่าตัดปิดเหงือกร่นด้วยวิธีการปลูกถ่ายเหงือก : รายงานผู้ป่วย 1588
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือยาแอสไพรินในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1230
พยาบาลกับการบริหารจัดการยาแก้ปวดชนิดเสพติด 1312
การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 1915
รายงานผู้ป่วย Heterotopic pregnancy ซึ่งตั้งครรภ์ภายหลังการกระตุ้นการตกไข่ด้วยยา Clomiphene citrate 1471
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะขาดออกชิเจนของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1320
การเปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีของการหมุนเวียนกระดูกภายหลังการใช้ยา lbandronic acid ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1236
การดำเนินงานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาปลอดบุหรี่ 100% 1374
Triple Drill Sleeve อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดกระดูกโคนขาส่วยคอหักด้วย Cannulated Screws 1532
รายงานผู้ป่วยเด็ก 5 เดือนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดช็อกและภาวะตับวาย 1341
การดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1393