พฤ20012565

ปรับปรุงล่าสุด04:28:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
ผลการรักษาผู้ป่วยกระดูกโคนขาส่วนคอหักด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี ด้วย Cannulated Screws ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1325
ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1194
อุบัติการณ์และปัจจัยในการเกิดเบาหวานในจอประสาทตาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1094
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1475
การศึกษาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเลือดออทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1185
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1161
ภาวะปอดอักเสบที่เกิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งมีเชื้อก่อโรคเป็นแบครีเรียกรัมลบดื้อยาที่ไวต่อยาโคลิสตินขนานเดียวในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1132
การผ่าตัดปิดเหงือกร่นด้วยวิธีการปลูกถ่ายเหงือก : รายงานผู้ป่วย 1452
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือยาแอสไพรินในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1141
พยาบาลกับการบริหารจัดการยาแก้ปวดชนิดเสพติด 1205
การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 1682
รายงานผู้ป่วย Heterotopic pregnancy ซึ่งตั้งครรภ์ภายหลังการกระตุ้นการตกไข่ด้วยยา Clomiphene citrate 1318
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะขาดออกชิเจนของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1213
การเปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีของการหมุนเวียนกระดูกภายหลังการใช้ยา lbandronic acid ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1132
การดำเนินงานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาปลอดบุหรี่ 100% 1240
Triple Drill Sleeve อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดกระดูกโคนขาส่วยคอหักด้วย Cannulated Screws 1392
รายงานผู้ป่วยเด็ก 5 เดือนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดช็อกและภาวะตับวาย 1224
การดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1274
การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเอ็นไขว้หน้าระหว่างการใช้บางส่วนของเอ็นติดกระดูกจากเอ็นลูกสะบ้าและเอ็นจากกล้ามเนื้อด้านหลังข้อเข่าโดยใช้วิธีการส่องกล้องข้อเข่า ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1478
ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1214