พฤ20012565

ปรับปรุงล่าสุด04:28:00 PM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายทางรังสีกับอาการปวดหลังส้นเท้า 1325
อุบัติการณ์ สาเหตุ และผลแทรกซ้อนของการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำหลังการดมยาสลบ ในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2374
เลือดออกใจ้ชั้นกาเลีย ภาวะแทรกซ้อนรุ่นแรงในทารกแรกเกิดที่คลอดโดยเครื่องดูดสุญญากาศ : รายงานผู้ป่วย 1422
รายงานการผ่าตัดรักษาภาวะท่อน้ำดีโป่งพองโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2230
การศึกษาความรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมของชุมชนเขตรับผิดชอบ ของศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1702
การศึกษาย้อนหลังมะเร็งต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1335
สาเหตุและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1290
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการรักษาใส้ติ่งแตกในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาระหว่างปี 2549 1218
อุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1370
การรักษาผู้ป่วยฟันร้าวในฟันกรามล่างซี่ที่สอง : รายงานผู้ป่วย 1 ราย 1697
การรักษากระดูกขากรรไกรล่างหักในผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1550
การรักษา OROANTRAL FISTULA ที่มีสาเหตุจากฟันในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1750
การให้คำแนะนำการใช้ยาก่อนกลับบ้านโดยเภสัชกรประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2357
การดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1274
ผลการรักษาโดยการใส่ Plate ของกระดูกต้นขาหักในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1401
ผลการรักษาวัณโรคกระดูกสันหลัง โดยการผ่าตัด Transpedicular debridement ร่วมกับการใช้วัสดุยึดตรึงทางด้านหลังในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1449
การศึกษาผลของการให้ยา drospirenone ในสตรีวัยหมดระดูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1422
การดูแลรักษาภาวะทารกเติบโตช้าในครรภ์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1258
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะข้อไหล่ติดแข็งโดยการใช้เทคนิค Passive Stretching กบ Elastic Exercise 2106
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักกับภาวะสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1272