27062565

ปรับปรุงล่าสุด11:45:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
สถานการณ์โรคอุจจาระร่วมเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1275
ระบาดวิทยาของผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2365
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายทางรังสีกับอาการปวดหลังส้นเท้า 1427
อุบัติการณ์ สาเหตุ และผลแทรกซ้อนของการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำหลังการดมยาสลบ ในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2516
เลือดออกใจ้ชั้นกาเลีย ภาวะแทรกซ้อนรุ่นแรงในทารกแรกเกิดที่คลอดโดยเครื่องดูดสุญญากาศ : รายงานผู้ป่วย 1528
รายงานการผ่าตัดรักษาภาวะท่อน้ำดีโป่งพองโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2356
การศึกษาความรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมของชุมชนเขตรับผิดชอบ ของศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1936
การศึกษาย้อนหลังมะเร็งต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1426
สาเหตุและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1422
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการรักษาใส้ติ่งแตกในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาระหว่างปี 2549 1336
อุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1468
การรักษาผู้ป่วยฟันร้าวในฟันกรามล่างซี่ที่สอง : รายงานผู้ป่วย 1 ราย 1790
การรักษากระดูกขากรรไกรล่างหักในผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1650
การรักษา OROANTRAL FISTULA ที่มีสาเหตุจากฟันในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1853
การให้คำแนะนำการใช้ยาก่อนกลับบ้านโดยเภสัชกรประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2633
การดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1375
ผลการรักษาโดยการใส่ Plate ของกระดูกต้นขาหักในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1502
ผลการรักษาวัณโรคกระดูกสันหลัง โดยการผ่าตัด Transpedicular debridement ร่วมกับการใช้วัสดุยึดตรึงทางด้านหลังในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1554
การศึกษาผลของการให้ยา drospirenone ในสตรีวัยหมดระดูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1549
การดูแลรักษาภาวะทารกเติบโตช้าในครรภ์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1357