24052565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะข้อไหล่ติดแข็งโดยการใช้เทคนิค Passive Stretching กบ Elastic Exercise 2188
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักกับภาวะสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1345
ผลการรักษาผู้ป่วยกระดูกโคนขาส่วนคอหักด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี ด้วย Cannulated Screws ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1406
ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1265
อุบัติการณ์และปัจจัยในการเกิดเบาหวานในจอประสาทตาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1168
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1600
การศึกษาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเลือดออทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1271
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1240
ภาวะปอดอักเสบที่เกิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งมีเชื้อก่อโรคเป็นแบครีเรียกรัมลบดื้อยาที่ไวต่อยาโคลิสตินขนานเดียวในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1207
การผ่าตัดปิดเหงือกร่นด้วยวิธีการปลูกถ่ายเหงือก : รายงานผู้ป่วย 1562
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือยาแอสไพรินในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1215
พยาบาลกับการบริหารจัดการยาแก้ปวดชนิดเสพติด 1290
การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 1871
รายงานผู้ป่วย Heterotopic pregnancy ซึ่งตั้งครรภ์ภายหลังการกระตุ้นการตกไข่ด้วยยา Clomiphene citrate 1443
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะขาดออกชิเจนของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1293
การเปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีของการหมุนเวียนกระดูกภายหลังการใช้ยา lbandronic acid ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1210
การดำเนินงานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาปลอดบุหรี่ 100% 1338
Triple Drill Sleeve อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดกระดูกโคนขาส่วยคอหักด้วย Cannulated Screws 1489
รายงานผู้ป่วยเด็ก 5 เดือนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดช็อกและภาวะตับวาย 1317
การดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1365