24052565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
ชื่อ ฮิต
สถานการณ์โรคอุจจาระร่วมเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1257
ระบาดวิทยาของผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2322
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายทางรังสีกับอาการปวดหลังส้นเท้า 1402
อุบัติการณ์ สาเหตุ และผลแทรกซ้อนของการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำหลังการดมยาสลบ ในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2482
เลือดออกใจ้ชั้นกาเลีย ภาวะแทรกซ้อนรุ่นแรงในทารกแรกเกิดที่คลอดโดยเครื่องดูดสุญญากาศ : รายงานผู้ป่วย 1506
รายงานการผ่าตัดรักษาภาวะท่อน้ำดีโป่งพองโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2329
การศึกษาความรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมของชุมชนเขตรับผิดชอบ ของศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1894
การศึกษาย้อนหลังมะเร็งต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1403
สาเหตุและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1392
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการรักษาใส้ติ่งแตกในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาระหว่างปี 2549 1305
อุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1439
การรักษาผู้ป่วยฟันร้าวในฟันกรามล่างซี่ที่สอง : รายงานผู้ป่วย 1 ราย 1770
การรักษากระดูกขากรรไกรล่างหักในผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1625
การรักษา OROANTRAL FISTULA ที่มีสาเหตุจากฟันในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1827
การให้คำแนะนำการใช้ยาก่อนกลับบ้านโดยเภสัชกรประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2568
การดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1347
ผลการรักษาโดยการใส่ Plate ของกระดูกต้นขาหักในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1476
ผลการรักษาวัณโรคกระดูกสันหลัง โดยการผ่าตัด Transpedicular debridement ร่วมกับการใช้วัสดุยึดตรึงทางด้านหลังในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1526
การศึกษาผลของการให้ยา drospirenone ในสตรีวัยหมดระดูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1524
การดูแลรักษาภาวะทารกเติบโตช้าในครรภ์ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 1334