18102562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

คู่มือและเอกสาร

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คู่มือการใช้งานระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ทางการพยาบาล 30 มกราคม 2561 489
คู่มือการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลภาระงานตามผลปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 30 มกราคม 2561 499
คู่มือการสืบค้นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมผู้ป่วยใน 30 มกราคม 2561 491
แนวทางการบันทึกชื่อแพทย์ใช้ทุนที่สรุปประวัติผู้ป่วยหลังจำน่ายในโปรแกรมผู้ป่วยใน HOMC 30 มกราคม 2561 542
การกำหนดแพทย์เจ้าของไข้/แพทย์ที่ปรึกษา 30 มกราคม 2561 451
วิธีการเข้าใช้งานระบบ HOMC (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก) 30 มกราคม 2561 651
คู่มือการใช้งานโปรแกรมห้องแพทย์ (Docstn) 05 ตุลาคม 2560 572
คู่มืออบรมการใช้งาน Excel เบื้องต้น 06 กรกฎาคม 2560 663
วิธีการตั้งค่า VPN ของ Windows 7 21 ตุลาคม 2559 830
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมแจ้งซ่อม 21 ตุลาคม 2559 1779