05062566

ปรับปรุงล่าสุด09:20:00 AM

ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารประกอบการประชุม FA วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 


Slide FA 21-5-2563
  เอกสารประกอบการประชุม FA วันที่ 21 เมษายน 2563 Slide FA 21-4-256
3เอกสารประกอบการประชุม FA วันที่ 20 มีนาคม 2563 


Slide FA 20-3-2563 เอกสารประกอบการประชุม FA วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 

Downloadเอกสารประกอบการประชุม FA วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 


 คู่มือ HRMS on Cloud & NRLS 

--> บัญชีความเสี่ยง HRMS on Cloud Update ธ.ค. 62แบบฟอร์ม Risk Register ใหม่!!  
ตัวอย่าง Risk Register ใหม่!!  
ตัวอย่างเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบและโอกาส
หัวข้อ Risk Title for Risk Register
SIMPLE : Patient Safety GoalsSIMPLE : Personnel Safety Goals


--------------------------------------------------

แบบฟอร์มแผนการพัฒนาโรงพยาบาลตามข้อเสนอแนะหลังการ Re Acc 4  

       

--------------------------------------------------

Risk Register กับ SIMPLE และ NRLS

          เอกสารประกอบการประชุม มหกรรมคุณภาพ ปี 2561 


Risk Management Guidance for Implementation of  HA Standards (4 th Edition)

          

--------------------------------------------------

RM Near Miss    โดย น.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

           


 
2P Safety 

--> คู่มือระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

--> 2P Safety(Strategic Directions of 2P Safety of Thailand)


 

เอกสารประกอบการประชุม Facilitator 21 มี.ค. 2561 

--> สไลด์ RCA

--> แบบฟอร์ม RCAเอกสารประกอบการประชุม Facilitator 15 ก.พ. 2561 

--> สรุปการประชุมมาตรฐาน HA ฉบับ 4

--> สรุปประเด็นจากการเยี่ยมสำรวจ 25-26 มค 61 

--> Risk Management System By Piyawanเอกสารประกอบการประชุม Facilitator 17 ส.ค. 2560 

--> FA 17 ส.ค. 2560เอกสารประกอบการประชุม มหกรรมคุณภาพ 

--> Smart Hospital 4.0 โดย นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล

--> สรุปฐานระบบยา