27062565

ปรับปรุงล่าสุด11:45:00 AM

กรอง
ชื่อ ฮิต
วิสัยทัศน์ 5112
พันธกิจ 3000
ค่านิยมร่วม (Core Values) 5052
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปีงบประมาณ 2559 3176
ตารางกิจกรรม 5314
ภาพกิจกรรม 5448
ข้อมูลองค์กร 5065
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA 11485
CEO Share Vision 7449
ดาวน์โหลดเอกสาร 64011
iService - S6 Model 10657
คุณภาพในทุกลมหายใจกับ Spectrum ของ HA 10709
ทำไมเราถึงไม่บรรลุตามเป้าหมาย ? 10450
แนวทาง 5 ประการในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (The Five Disciplines) 10569
บทเรียนจากการทบทวน 10432
รายงานการค้นหาความเสี่ยงจากการทบทวน 12 กิจกรรม 11345
รายงานอุบัติการณ์ INCIDENT REPORT โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 14253
Risk Profile หน่วยงาน.......... 15556
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 12460
สรุปโปรแกรมความเสี่ยงของหน่วยงาน..........เดือน..........พ.ศ. ......... 10553
แบบฟอร์มการทำ RCA 15076
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 11206
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 1878
พิเศษ5 : MAMO BAG 6440
พิเศษ 1 : แถบสีบอกได้ 2713
สารสนเทศ : ห่างกันเกินเอื้อมมือ(Thermoscan with Physical Distancing) 2794
พิเศษมงคลบพิตร : ก๋วยจั๊บ 2029
พิเศษ 2 : N95 Made in Thailand ซ้อม ซ้อม และซ้อม จนคล่อง 2303
OR : OR.Ayutthaya พร้อมบริการผ่าตัดใน สถานการณ์ COVID 19 3493
เวชกรรมฟื้นฟู : การปรับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วยก่อนทําการรักษา 1925
เวชกรรมฟื้นฟู : การจัดทําแผ่นพับให้ความรู้กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูผ่านการสแกน QR-CODE 2350
โภชนาการ : การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้อาหารปั่นผสมสูตรครบถ้วนที่โรงพยาบาลผลิตเองกับผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ 4154
หน่วยตรวจพิเศษ : ก้าวที่ปลอดภัย 2173
OR : Line Stickers OR NURSE 2408
OPD : การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่คงที่หรือมีอาการทรุดลงขณะรอตรวจ 10981
OPD : OPD New Normal 9058
ER : New Normal ER 5833
อายุรกรรมหญิง 1 : สื่อสารลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงโควิด 3484
อายุรกรรมหญิง 2 : ฉากกั้นกัน Covid-19 6129
อายุรกรรมชาย : รู้ทัน รู้คิด พิชิตโควิด19 2598
อายุรกรรมชาย : Social Distancing 2716
อายุรกรรมชาย : การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 5547
นโยบายเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19 11462
อายุรกรรมชาย : การพัฒนาการเตรียมความพร้อมและการจัดการภาวะวิกฤต: กรณีศึกษาการระบาดของโรค Covid-19 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 4728
ห้องบัตร : เรื่องเล่าชาวห้องบัตร 2435
ห้องบัตร : การเข้าถึงงานบริการของงานห้องบัตรภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 3196
หลังคลอด : “ทำด้วยหัวใจ” 2194
หลังคลอด : ทำหมันอย่างมั่นใจ QR code ช่วยได้นะ 2611
สุภาฯ : Save ourselves - Save N95 2370
ศัลยกรรมหญิง : เปรียบเทียบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 3 ราย 9179
ศัลยกรรมชาย : ม่านตา ม่านใจ ปลอดภัยจากปุย(ปุย = Patient Under Investigation : PUI) 2675
ศัลยกรรมชาย : การใช้ Telehealth ดูแลผู้ป่วยบาดแผลเรื้อรังในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (Wound Care Challenges and Solutions by Telehealth During the COVID-19 Pandemic) 3323
วิสัญญี : สภาวะการรับมือ COVID-19 ในหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 3753
วิสัญญี : ถุงมือยาวป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2706
วิสัญญี : ถุงเก็บความร้อนของสารละลายน้ำเกลือ(Warmer bag) 4359
วิสัญญี : โครง Stainless ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อป้องกันCOVID-19 ในหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2521
วิสัญญี : New Normal Anesthesia Ayutthaya Hospital ในภาวะ COVID-19 4631
โรคติดเชื้อ : นางฟ้าชุดขาว 2247
โรคติดเชื้อ : คุณครูของเรา 2107
โรคติดเชื้อ : การลดระยะเวลาในการเตรียมรับผู้ป่วย Covid -19 3784
เภสัชกรรม : การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยแบบด่วนพิเศษในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือCovid-19 ระบาด 6728
พิเศษ 4 : นวัตกรรมบิกินี่ตัวจิ๋ว เพิ่มพื้นที่ผิว ลดค่าตัวเหลือง 8886
พิเศษ 4 : กล่องเก็บยาความเสี่ยงสูง ตรวจสอบง่าย หายก็รู้ ดูงามตา 4617
พิเศษ 4 : การพัฒนานวัตกรรมผ้านุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วเพิ่มพื้นที่ผิวลดค่าบิลิรูบินในการส่องไฟทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง 2993
พิเศษ 2 : นวตกรรม Social Distancing 2420
N95 Made in Thailand ซ้อม ซ้อม และซ้อม จนคล่อง 1655
พิเศษ 2 : Leg cover ราคาถูกมาก 2998
พิเศษ 2 : การพัฒนาการเตรียมความพร้อมและการจัดการภาวะวิกฤต : ถอดบทเรียนจากสถานการณ์การระบาดของโรคCovid-19 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 6451
ประชาสัมพันธ์ : ความสุขที่ได้รับจากน้ำเสียง 2099
เทพประชา : เรื่องเล่า....สามัคคีคือพลัง 2447
เทพประชา : กระเป๋าผ้าใบบุญ 2080
กุมารฯ : โครงการ Routine Cleaning แบบ New Normal 3329
X-Ray : ฉากกันไว้ป้องภัยโควิด19 4330
Trauma : เรื่องเล่าของชาว Trauma 2074
SNBU : การพัฒนาแนวทางการให้ข้อมูลลดการเข้าเยี่ยมทารกแรกเกิด ในสถานการณ์ COVID 19 2799
RCU : เมื่อโควิด-19 มาเยือน เมษายนกลายเป็นเดือนแห่งความหรรษา 2504
RCU : ปริศนาของป้า 1868
RCU : ผลของการเตรียมความพร้อมญาติผู้ดูแลในการย้ายผู้ป่วยออกจาก หอผู้ป่วยกึ่งวิกกฤตด้านการหายใจ ต่อความวิตกกังวล และความพึงพอใจ 5397
OR : Smart thermometer : auto gate way distancing 3000
NICU : ชุด Covid A-B-C-D 3070
NICU : เรื่องเล่า ครั้งหนึ่งในชีวิต ข้าคือผู้พิชิต Covid 19 2702
ห้องคลอด : มีฉันกั้นไว้ ปลอดภัยแน่นอน 5637
ห้องคลอด : ดวงใจน้อยติดไซเรน 3640
ICU2 : นวัตกรรม AYH Breathing Exercise 4578
ICU 1 : เรื่องเล่า…..โควิคที่รัก 3361
ICU 1/โรคติดเชื้อ : ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด19 ในห้องแรงดันลบ 6021
ICU1 : Care & Cure 2866
บัญชี : “เข้าใจ” และ “ใกล้ชิด” ด้วยการสื่อสารแบบ Empathic Communication 2279
ผลงานมหกรรมคุณภาพ 2563 6393
ผลงานมหกรรมคุณภาพ 2563 (3) 1314
NICU : New normal NRT newborn in COVID-19 3981