26102563

ปรับปรุงล่าสุด03:54:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้ออาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ น้ำยา และวัสดุทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๕๗ รายการ) 04 มิถุนายน 2563 218
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT, PTT) จำนวน ๒ รายการ) 04 มิถุนายน 2563 144
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จำนวน ๔๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิถุนายน 2563 135
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X - Ray) ตลอด ๒๔ ชม. จำนวน ๒๐,๐๐๐ ภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิถุนายน 2563 158
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิถุนายน 2563 145
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นเจลสำหรับการทดสอบทางธนาคารเลือด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 มิถุนายน 2563 162
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาเพื่อใช้สำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อของผู้บริจาคเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 มิถุนายน 2563 171
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เงินบริจาค) 29 พฤษภาคม 2563 186
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เงินบริจาค) (2) 29 พฤษภาคม 2563 101
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ แถบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2563 162
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2563 140
ราคากลาง ขวดอาหารสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) จำนวน ๒ รายการ 27 พฤษภาคม 2563 347
คุณลักษณะเฉพาะ ขวดอาหารสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (ขวด Hemoculture) จำนวน ๒ รายการ 27 พฤษภาคม 2563 189
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จำนวน ๑๑ รายการ 26 พฤษภาคม 2563 179
ราคากลาง อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จำนวน ๑๑ รายการ 26 พฤษภาคม 2563 154