พฤ22102563

ปรับปรุงล่าสุด03:54:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คุณลักษณะเฉพาะ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (ไม่รวมจอ) จำนวน ๓๘ เครื่อง 16 มิถุนายน 2563 125
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2563 160
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2563 171
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (Hemoglobin A๑C) จำนวน ๒๐,๓๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิถุนายน 2563 149
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยา Vitamin ๑-๖-๑๒ tablet จำนวน ๔,๔๐๐x๑,๐๐๐ เม็ด) 12 มิถุนายน 2563 140
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยา จำนวน ๓ รายการ) 12 มิถุนายน 2563 149
ราคากลาง จ้างปรับปรุงตู้สาขาระบบโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน 10 มิถุนายน 2563 218
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน 10 มิถุนายน 2563 130
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิถุนายน 2563 132
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิถุนายน 2563 106
ราคากลาง จ้างทำป้ายพร้อมติดตั้ง อาคารพุทไธศวรรย์ (เงินบริจาค) 09 มิถุนายน 2563 124
ตารางราคากลาง จัดซื้อชุดน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (Hemoglobin A๑C) จำนวน ๒๐,๓๐๐ Tests 08 มิถุนายน 2563 123
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (Hemoglobin A๑C) จำนวน ๒๐,๓๐๐ Tests 08 มิถุนายน 2563 198
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๒ รายการ) 08 มิถุนายน 2563 178
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (ไม่รวมจอ) จำนวน ๓๘ เครื่อง) 08 มิถุนายน 2563 136