พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คุณลักษณะเฉพาะ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 11 พฤษภาคม 2566 235
ราคากลาง ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 11 พฤษภาคม 2566 220
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (Hemoglobin A๑c) จำนวน ๓๐,๐๐๐ TEST REPORT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤษภาคม 2566 222
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ ในเลือด จำนวน ๔,๘๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤษภาคม 2566 226
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๓,๖๐๐ รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤษภาคม 2566 222
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤษภาคม 2566 212
คุณลักษณะเฉพาะ ผ้าก็อส จำนวน ๗ รายการ 10 พฤษภาคม 2566 195
ราคากลาง ผ้าก็อส จำนวน ๗ รายการ 10 พฤษภาคม 2566 245
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ จำนวน ๑๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2566 270
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน (Pedicle Screw For Osteoporosis) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2566 260
ร่าง ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง) 08 พฤษภาคม 2566 239
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear (ปรับปรุง) 08 พฤษภาคม 2566 184
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบรัศมีเดียว (Single Radius System) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พฤษภาคม 2566 169
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร) 03 พฤษภาคม 2566 203
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอลความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า ๖ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พฤษภาคม 2566 203