พฤ22102563

ปรับปรุงล่าสุด03:00:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 26 มิถุนายน 2563 156
คุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 26 มิถุนายน 2563 186
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction System) จำนวน ๕,๓๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิถุนายน 2563 170
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิถุนายน 2563 149
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile X - Ray) ตลอด ๒๔ ชม. จำนวน ๒๐,๐๐๐ ภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิถุนายน 2563 172
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT,PTT) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิถุนายน 2563 159
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (Hemoglobin A๑C) จำนวน ๒๐,๓๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิถุนายน 2563 161
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยา Valsartan ๑๖๐ mg tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐x๒๘ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิถุนายน 2563 134
คุณลักษณะเฉพาะ เพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 22 มิถุนายน 2563 133
ราคากลาง ซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๒ รายการ 22 มิถุนายน 2563 127
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้สาขาระบบโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิถุนายน 2563 140
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง) 19 มิถุนายน 2563 162
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิถุนายน 2563 168
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารพุทไธศวรรย์ และวิเคราะห์งานระบบวิศวกรรมและการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารอื่นๆ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีปร 19 มิถุนายน 2563 166
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (ไม่รวมจอ) จำนวน ๓๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิถุนายน 2563 105