พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 18 พฤษภาคม 2566 269
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 18 พฤษภาคม 2566 293
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Iopamidol ๓๐.๖๒ กรัม / ๕๐ ml for injection จำนวน ๘,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2566 299
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2566 280
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ VRV หรือ VRF และระบบระบายอากาศพร้อมงานติดตั้ง ชั้น ๔ อาคารศรีสุริโยทัย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2566 279
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอลความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า ๖ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2566 328
ราคากลาง ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) 15 พฤษภาคม 2566 257
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) 15 พฤษภาคม 2566 280
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2566 230
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ VRV หรือ VRF และระบบระบายอากาศพร้อมงานติดตั้ง ชั้น ๔ อาคารศรีสุริโยทัย จำนวน ๑ ระบบ 12 พฤษภาคม 2566 249
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ VRV หรือ VRF และระบบระบายอากาศพร้อมงานติดตั้ง ชั้น ๔ อาคารศรีสุริโยทัย จำนวน ๑ ระบบ (เอกสาร ๑) 12 พฤษภาคม 2566 270
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ VRV หรือ VRF และระบบระบายอากาศพร้อมงานติดตั้ง ชั้น ๔ อาคารศรีสุริโยทัย จำนวน ๑ ระบบ (เอกสาร ๒) 12 พฤษภาคม 2566 244
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ VRV หรือ VRF และระบบระบายอากาศพร้อมงานติดตั้ง ชั้น ๔ อาคารศรีสุริโยทัย จำนวน ๑ ระบบ (เอกสาร ๓) 12 พฤษภาคม 2566 215
ราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน 12 พฤษภาคม 2566 235
ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน 12 พฤษภาคม 2566 253