23092566

ปรับปรุงล่าสุด01:45:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าก็อส จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิถุนายน 2566 142
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จำนวน ๕๔๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิถุนายน 2566 139
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ VRV หรือ VRF และระบบระบายอากาศพร้อมงานติดตั้ง ชั้น ๔ อาคารศรีสุริโยทัย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิถุนายน 2566 162
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๓,๖๐๐ รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิถุนายน 2566 141
ร่าง ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (Hemoglobin A๑c) จำนวน ๓๐,๐๐๐ TEST REPORT (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิถุนายน 2566 128
ร่าง ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิถุนายน 2566 165
ราคากลาง จ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จำนวน ๕๔๐ ราย 21 มิถุนายน 2566 143
คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จำนวน ๕๔๐ ราย 21 มิถุนายน 2566 138
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ๔ รายการ จำนวน ๑๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิถุนายน 2566 141
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน (Pedicle Screw For Osteoporosis) จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิถุนายน 2566 99
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ยา จำนวน ๓ รายการ) 20 มิถุนายน 2566 135
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ไม่รวมอะไหล่) (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิถุนายน 2566 142
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 19 มิถุนายน 2566 144
ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน 19 มิถุนายน 2566 136
ราคากลาง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (Hemoglobin A๑c) จำนวน ๓๐,๐๐๐ TEST REPORT (ครั้งที่ ๒) 19 มิถุนายน 2566 132