05122566

ปรับปรุงล่าสุด04:10:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อDisposable lnsulin Syringe (กระบอกฉีดยาอินซูลิน) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ตุลาคม 2566 207
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน ๖ ประเภท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ตุลาคม 2566 166
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ซื้อชุดน้ำยาตรวจ Blood Gas, Electrolytes, Glucose, Metabolites และ Co-oximetry ในเลือด จำนวน ๗,๐๐๐ TEST REPORT) 09 ตุลาคม 2566 181
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ตุลาคม 2566 212
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนักชนิดคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ตุลาคม 2566 217
ราคากลาง กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนักชนิดคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง 29 กันยายน 2566 231
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนักชนิดคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง 29 กันยายน 2566 207
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแขนเรเดียสส่วนปลายด้านฝ่ามือ ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Volar distal end radius locking plates) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2566 329
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแขนเรเดียสส่วนปลายด้านฝ่ามือ ชนิดมีหัวสกรูพยุง ชนิดแนบชิดผิวข้อ (Volar distal end radius locking plates Juxta-Articular) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 28 กันยายน 2566 244
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2566 333
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กันยายน 2566 219
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน ประเภทเนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์ ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2566 244
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน ๖ ประเภท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2566 205
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Disposable Insulin Syringe (กระบอกฉีดยาอินซูลิน) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2566 213
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจนับจำแนกชนิดตะกอนในปัสสาวะ จำนวน ๔๕,๐๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2566 237