พฤ01122565

ปรับปรุงล่าสุด08:15:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศรีสุริโยไท จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2565 81
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 12 ตุลาคม 2565 79
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2565 68
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2565 72
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) จำนวน ๓๕,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2565 90
คุณลักษณะเฉพาะ เพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 10 ตุลาคม 2565 77
ราคากลาง ซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ โดยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ 10 ตุลาคม 2565 122
คุณลักษณะเฉพาะ ขวดอาหารสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) 10 ตุลาคม 2565 65
ราคากลาง ซื้อขวดอาหารสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (Hemoculture) จำนวน ๓๕,๐๐๐ ขวด 10 ตุลาคม 2565 66
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 10 ตุลาคม 2565 71
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ขาเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ตุลาคม 2565 56
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว สำหรับผู้ป่วยภาวะกระดูกสันหลังหัก (Pedicle Screw for Spinal Trauma) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ตุลาคม 2565 62
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดิทัศน์ ชนิดภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ตุลาคม 2565 92
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ตุลาคม 2565 79
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ตุลาคม 2565 85