02102565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการก่อสร้างโรงรถขนาด 6.00x20.00 29 มิถุนายน 2559 1608
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจัดซื้อผ้าม่าน รางม่าน มู่ลี่ปรับแสง และอุปกรณ์อื่นๆ 28 มิถุนายน 2559 4526
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อยา Human Premixed Insulin (70/30) Insulin Penfill 100 IU/ml 22 มิถุนายน 2559 1579
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 14 มิถุนายน 2559 1642
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลืองชนิดตัวล่างหลอดไฟ LED 13 มิถุนายน 2559 1427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเตียง ๓ ไก สำหรับผู้ป่วยต้อกระจก 13 มิถุนายน 2559 1425
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องตรวจสภาพการได้ยิน (Audiometer) 10 มิถุนายน 2559 1361
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดแสงหลอดชนิด LED (Light saurce) 10 มิถุนายน 2559 1383
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ 31 พฤษภาคม 2559 1399
ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone Propionate 250 mcg จำนวน 4,300 ขวด 27 พฤษภาคม 2559 1541
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน 6 ประเภท 26 พฤษภาคม 2559 1534
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่อง Handheld Fundus Camera 26 พฤษภาคม 2559 1581
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง 23 พฤษภาคม 2559 1552
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับใส่ท่อหายใจ 19 พฤษภาคม 2559 1362
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 พฤษภาคม 2559 1303