05122563

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ 10 พฤศจิกายน 2558 1024
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อน้ำยาตรวจนับเซลเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ 10 พฤศจิกายน 2558 928
ประกวดราคาซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล แบบ Flat Panel Detector ไร้สาย 28 ตุลาคม 2558 1094
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๓ แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 28 ตุลาคม 2558 1512
สอบราคาจ้างขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 27 ตุลาคม 2558 910
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อเครื่องแยกพลาสม่าความเร็วสูง 26 ตุลาคม 2558 878
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อชุดขาหยั่งจัดท่า (Stirrup) 26 ตุลาคม 2558 900
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๓ แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 22 ตุลาคม 2558 1010
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอด แบบ Flat Panel Detector ไร้สาย 22 ตุลาคม 2558 1130
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล 14 ตุลาคม 2558 1015
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโมัติ 06 ตุลาคม 2558 1454
สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด และกรอกระดูดหู 06 ตุลาคม 2558 1096
สอบราคาซื้อชุดตรึงกระโหลกศีรษะผ่าตัดสมองและกระดูกต้นคอ 30 กันยายน 2558 992
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเดือด 29 กันยายน 2558 929
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ 29 กันยายน 2558 1060