พฤ22102563

ปรับปรุงล่าสุด03:00:00 PM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สอบราคาซื้อชุดตรึงกระโหลกศีรษะผ่าตัดสมองและกระดูกต้นคอ 30 กันยายน 2558 960
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเดือด 29 กันยายน 2558 901
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ 29 กันยายน 2558 1031
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๘ เตียง 28 กันยายน 2558 991
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 28 กันยายน 2558 1246
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผ่าตัดสมองและกระดูก 28 กันยายน 2558 1192
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๘ เตียง (4) 28 กันยายน 2558 1044
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 24 กันยายน 2558 1392
สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลจำนวน ๑ กล้อง 22 กันยายน 2558 1276
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโคงการจัดซื้อยา Valsartan 160 mg 24 สิงหาคม 2558 1399
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 22 กรกฎาคม 2558 1851
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22 กรกฎาคม 2558 1682
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 22 กรกฎาคม 2558 1171
ราคากลางกล้องวงจรปิด 22 กรกฎาคม 2558 1811
อัตราค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 22 กรกฎาคม 2558 983