พฤ01122565

ปรับปรุงล่าสุด08:15:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดิทัศน์ ชนิดภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด) 15 สิงหาคม 2565 103
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง) 15 สิงหาคม 2565 99
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก จำนวน ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2565 103
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จำนวน ๕๔๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2565 118
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ขาเทียม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2565 153
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 สิงหาคม 2565 133
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 สิงหาคม 2565 133
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ งาน) 08 สิงหาคม 2565 136
ราคากลาง อุปกรณ์ขาเทียม จำนวน ๕ รายการ 08 สิงหาคม 2565 143
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์ขาเทียม จำนวน ๕ รายการ 08 สิงหาคม 2565 140
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อุปกรณ์ขาเทียม จำนวน ๕ รายการ) 05 สิงหาคม 2565 129
คุณลักษณะเฉพาะ หุ่นจำลองทางการแพทย์สำหรับการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว 04 สิงหาคม 2565 134
ราคากลาง หุ่นจำลองทางการแพทย์สำหรับการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว 04 สิงหาคม 2565 132
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2565 131
คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและ PAP smear 04 สิงหาคม 2565 121