พฤ01122565

ปรับปรุงล่าสุด08:15:00 AM

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง การจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน 28 พฤศจิกายน 2565 20
ข้อกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตงาน (Terms of Reference) การจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ งาน 28 พฤศจิกายน 2565 29
ร่างประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2565 20
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง) 24 พฤศจิกายน 2565 41
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด) 24 พฤศจิกายน 2565 42
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (Resuscitate warmer) จำนวน ๑ เครื่อง) 24 พฤศจิกายน 2565 36
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔๐ mA ๑๕๐ kV แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง) 24 พฤศจิกายน 2565 36
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง) 23 พฤศจิกายน 2565 28
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๒ เครื่อง) 23 พฤศจิกายน 2565 35
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤศจิกายน 2565 22
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง) 23 พฤศจิกายน 2565 26
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน จำนวน ๑ เครื่อง) 23 พฤศจิกายน 2565 26
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 22 พฤศจิกายน 2565 8
คุณลักษณะเฉพาะ ถุงมือยางทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว 21 พฤศจิกายน 2565 142
ราคากลาง ถุงมือยางทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง 21 พฤศจิกายน 2565 36