06122563

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 26 กรกฎาคม 2560 1391
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) พนักงานทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 18 กรกฎาคม 2560 1355
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เจ้าพนักงานธุรการ 18 กรกฎาคม 2560 1314
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะและนักวิชาการพัสดุ 14 กรกฎาคม 2560 1382
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เจ้าพนักงานธุรการ 03 กรกฎาคม 2560 1082
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึาษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 มิถุนายน 2560 963
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานธุรการ 13 มิถุนายน 2560 1203
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน 13 มิถุนายน 2560 1150
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (พนังานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม) 31 พฤษภาคม 2560 1475
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) (พนักงานทั่วไป ชาย) 31 พฤษภาคม 2560 1419
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานประจำห้องยา) 09 พฤษภาคม 2560 2212
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 04 พฤษภาคม 2560 2361
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) พนักงานรักษาความปลอดภัย 04 พฤษภาคม 2560 1281
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ 04 พฤษภาคม 2560 1521
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 05 เมษายน 2560 1264