06122563

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) แพทย์แผนไทย 09 กุมภาพันธ์ 2561 1087
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานธุรการ 25 มกราคม 2561 1139
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 มกราคม 2561 1851
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 17 มกราคม 2561 1841
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 08 มกราคม 2561 1504
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 04 มกราคม 2561 1811
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 01 ธันวาคม 2560 1540
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (บริหารฯ) 22 พฤศจิกายน 2560 1118
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 22 พฤศจิกายน 2560 965
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 09 พฤศจิกายน 2560 1586
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) 06 พฤศจิกายน 2560 2525
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) 30 ตุลาคม 2560 2213
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 16 ตุลาคม 2560 2331
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 26 กันยายน 2560 1657
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล) 31 กรกฎาคม 2560 1127