พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 16 พฤษภาคม 2566 3310
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) 15 พฤษภาคม 2566 750
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม 12 พฤษภาคม 2566 1184
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช) 12 พฤษภาคม 2566 1478
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 12 พฤษภาคม 2566 995
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 08 พฤษภาคม 2566 1335
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป 02 พฤษภาคม 2566 2689
ขยายเวลาการรับสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 02 พฤษภาคม 2566 1615
ประกาศณายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 01 พฤษภาคม 2566 1101
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 01 พฤษภาคม 2566 1964
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 27 เมษายน 2566 1473
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 27 เมษายน 2566 980
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 26 เมษายน 2566 2266
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 26 เมษายน 2566 951
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่2) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 เมษายน 2566 1108