พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 12 กุมภาพันธ์ 2561 3405
รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) แพทย์แผนไทย 09 กุมภาพันธ์ 2561 1950
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานธุรการ 25 มกราคม 2561 1810
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 มกราคม 2561 2734
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 17 มกราคม 2561 3295
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 08 มกราคม 2561 2344
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 04 มกราคม 2561 2663
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 01 ธันวาคม 2560 2338
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (บริหารฯ) 22 พฤศจิกายน 2560 1793
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 22 พฤศจิกายน 2560 1685
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 09 พฤศจิกายน 2560 2383
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) 06 พฤศจิกายน 2560 3331
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) 30 ตุลาคม 2560 3302
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 16 ตุลาคม 2560 3233
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 26 กันยายน 2560 2627