23092566

ปรับปรุงล่าสุด01:45:00 PM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายเดือน 02 เมษายน 2561 1810
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 มีนาคม 2561 1947
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 22 กุมภาพันธ์ 2561 2020
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 2921
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) พนักงานบริการ (คนพิการ) 13 กุมภาพันธ์ 2561 1994
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 12 กุมภาพันธ์ 2561 3385
รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) แพทย์แผนไทย 09 กุมภาพันธ์ 2561 1939
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานธุรการ 25 มกราคม 2561 1801
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 มกราคม 2561 2721
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 17 มกราคม 2561 3281
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 08 มกราคม 2561 2323
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 04 มกราคม 2561 2650
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 01 ธันวาคม 2560 2327
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (บริหารฯ) 22 พฤศจิกายน 2560 1782
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 22 พฤศจิกายน 2560 1674