08082565

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึาษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 มิถุนายน 2560 1368
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานธุรการ 13 มิถุนายน 2560 1632
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน 13 มิถุนายน 2560 1575
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (พนังานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม) 31 พฤษภาคม 2560 2387
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) (พนักงานทั่วไป ชาย) 31 พฤษภาคม 2560 2486
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานประจำห้องยา) 09 พฤษภาคม 2560 3320
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 04 พฤษภาคม 2560 2991
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) พนักงานรักษาความปลอดภัย 04 พฤษภาคม 2560 1754
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ 04 พฤษภาคม 2560 1975
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 05 เมษายน 2560 1723
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักทรัพยากรบุคคล, นักโภชนาการ) 01 เมษายน 2560 2812
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 มีนาคม 2560 2391
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 21 มีนาคม 2560 1575
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 20 กุมภาพันธ์ 2560 2059
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานทั่วไป (ฝ่ายโภชนาการ) 20 กุมภาพันธ์ 2560 1673