พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 15 มกราคม 2563 1215
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) 08 มกราคม 2563 3072
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการเรียกตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 06 มกราคม 2563 1496
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 24 ธันวาคม 2562 1220
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ(ศูนย์เวชฯ) และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชฯ) 23 ธันวาคม 2562 1333
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 13 ธันวาคม 2562 1192
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 13 ธันวาคม 2562 1218
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว) และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว) 13 ธันวาคม 2562 2536
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)) 09 ธันวาคม 2562 3026
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 22 พฤศจิกายน 2562 1523
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 21 พฤศจิกายน 2562 2692
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) 21 พฤศจิกายน 2562 3037
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 29 ตุลาคม 2562 1348
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 03 ตุลาคม 2562 1564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 01 ตุลาคม 2562 2166