พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 07 เมษายน 2563 1735
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว) 31 มีนาคม 2563 1341
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 25 มีนาคม 2563 1337
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (งานนิติการ) 20 มีนาคม 2563 1132
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์แพทย์วัดอิน) 20 มีนาคม 2563 1047
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 16 มีนาคม 2563 1168
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค) 28 กุมภาพันธ์ 2563 1955
รับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งนาช่างเทคนิค) 28 กุมภาพันธ์ 2563 7091
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 26 กุมภาพันธ์ 2563 1256
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 26 กุมภาพันธ์ 2563 1184
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป 25 กุมภาพันธ์ 2563 1153
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์แพทย์วัดอิน) 12 กุมภาพันธ์ 2563 1155
ประกาศรับย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค) 07 กุมภาพันธ์ 2563 2767
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศูนย์เวชฯ)และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์เวชฯ) 22 มกราคม 2563 1245
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ (ศูนย์ Refer) 22 มกราคม 2563 1160