พฤ21012564

ปรับปรุงล่าสุด04:30:00 PM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 22 พฤศจิกายน 2560 997
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 09 พฤศจิกายน 2560 1631
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) 06 พฤศจิกายน 2560 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) 30 ตุลาคม 2560 2258
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 16 ตุลาคม 2560 2371
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 26 กันยายน 2560 1692
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล) 31 กรกฎาคม 2560 1162
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 26 กรกฎาคม 2560 1427
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) พนักงานทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 18 กรกฎาคม 2560 1387
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เจ้าพนักงานธุรการ 18 กรกฎาคม 2560 1351
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะและนักวิชาการพัสดุ 14 กรกฎาคม 2560 1412
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เจ้าพนักงานธุรการ 03 กรกฎาคม 2560 1112
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทุนการศึาษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 มิถุนายน 2560 995
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานธุรการ 13 มิถุนายน 2560 1239
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน 13 มิถุนายน 2560 1181