06122563

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 สิงหาคม 2561 2062
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) 27 สิงหาคม 2561 792
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 24 สิงหาคม 2561 2642
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ๕ ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 961
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ผู้ช่วยพยาบาล) 21 สิงหาคม 2561 1785
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) 15 สิงหาคม 2561 1731
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำนหดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29 มิถุนายน 2561 2221
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 28 มิถุนายน 2561 1668
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (รายวัน) 03 เมษายน 2561 1071
รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายเดือน 02 เมษายน 2561 1100
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 มีนาคม 2561 1254
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 22 กุมภาพันธ์ 2561 1178
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 2027
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) พนักงานบริการ (คนพิการ) 13 กุมภาพันธ์ 2561 1147
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 12 กุมภาพันธ์ 2561 1814