พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 19 กันยายน 2565 618
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 14 กันยายน 2565 2929
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์ข่าวสารและประชาสัมพันธ์) 09 กันยายน 2565 552
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานเวชสถิติ) 23 สิงหาคม 2565 5863
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19 สิงหาคม 2565 516
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 26 กรกฎาคม 2565 3051
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา 26 กรกฎาคม 2565 2850
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (2) 06 กรกฎาคม 2565 423
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 02 กรกฎาคม 2565 2583
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 21 มิถุนายน 2565 570
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 26 พฤษภาคม 2565 568
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) 30 มีนาคม 2565 962
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 18 มีนาคม 2565 750
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 21 กุมภาพันธ์ 2565 836
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 17 กุมภาพันธ์ 2565 721